Direct naar inhoud

Privacy verklaring

Privacy verklaring

De Stichting Jeugdliteratuurprijs Haarlem is een stichting zonder winstoogmerk. Onze activiteiten beperken zich uitsluitend tot scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Haarlem.
Via onze website bieden wij activiteiten aan waarvoor scholen zich kunnen inschrijven. De daarbij ontvangen persoonsgegevens verwerken en gebruiken wij uitsluitend om te communiceren over De Leeshit of andere activiteiten van De Stichting Jeugdliteratuurprijs Haarlem. In sommige gevallen (bijv. De Leeshit) werken wij bij de uitvoering samen met de Bibliotheek Zuid-Kennemerland.

Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent dat wij:
- duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens gebruiken.
- het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
- gegevens niet doorgeven aan derde partijen, behalve mogelijk de Bibliotheek Zuid Kennemerland.
- gegevens ontvangen via het contactformulier op de website uitsluitend gebruiken om vragen of opmerkingen te beantwoorden.
- passende beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen

Cookies:
Wij verzamelen geen cookies.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden.


Gemeente HaarlemH de Vries boekenSKOB
  • Gemaakt door Desk.nl
  • © 2012 LeesHit