Direct naar inhoud

Leeshit

Leeshit: voor wie, hoe, wat en wanneer!

De Leeshit is bestemd voor leerlingen/klassen uit de eerste drie leerjaren van het voortgezet onderwijs in de regio Haarlem, Heemstede, Aerdenhout, Bloemendaal en Overveen.

Waarom meedoe aan de Leeshit?
De Leeshit biedt je de kans om met leerlingen actief met jeugdliteratuur bezig te zijn. Met elkaar maken zij een presentatie van twee boeken. De leerlingen worden uitgedaagd om over het thema en de personages na te denken. Hiervoor is een goede samenwerking, kritisch denken en creativiteit noodzakelijk. De 21e eeuwse vaardigheden worden volop door de leerlingen toegepast op hun weg naar de uitvoering op 20 maart. Je kunt dit doen tijdens de lessen Nederlands, drama, muziek, beeldende vorming of CKV.

Hoe werkt het?
Een klas of groep van de deelnemende school kiest twee boeken uit de Leeshit boekenlijst. De boekenlijst wordt zorgvuldig samengesteld. We kiezen ieder jaar voor een actueel thema en zoeken boeken uit op verschillende niveaus en het moet interessant zijn voor verschillende 'soorten' lezers. Bijvoorbeeld spannend of juist meer filosofisch en beschouwend.
Op de afsluitende avond laten de leerlingen zien dat zij de boeken gelezen hebben én zich hebben eigen gemaakt.
De vorm van de presentatie staat vrij: digitale presentaties (film, blog of vlog), cabaret, poëzie, tekstvoordrachten bij gemaakte kunstwerken, musical/zang, een theatervoorstelling, enzovoorts. .
Er kunnen maximaal zeven scholen deelnemen aan de Leeshit. Zodra wij vier inschrijvingen ontvangen hebben, gaat de Leeshit definitief door.

Tijdens de feestelijke presentatieavond, meestal eind maart of begin april, staan de klassen met hun presentatie op het podium. Een deskundige jury reikt drie prijzen uit.

Inschrijven voor Leeshit

Na ontvangst van de uitnodiging om mee te doen, kunnen scholen zich via deze site vanaf begin september tot 1 november inschrijven voor deelname.
Er kunnen maximaal zeven klassen deelnemen aan de Leeshit.

Aan de slag met Leeshit

Twee boeken kiezen en lezen

Een klas of groep van de deelnemende school kiest twee boeken uit de Leeshit boekenlijst. De boekenlijst wordt zorgvuldig samengesteld. We kiezen ieder jaar voor een actueel thema en zoeken boeken uit op verschillende niveaus en het moet interessant zijn voor verschillende 'soorten' lezers. Bijvoorbeeld spannend of juist meer filosofisch en beschouwend

Deelnemende scholen kunnen bij ons ter waarde van 150 euro aan boeken van de boekenlijst bestellen. Daarnaast kunnen leerlingen de te lezen boeken natuurlijk lenen uit de schoolbibliotheek en de stadsbibliotheek.

De docent laat ons voor 15 januari weten welke titels gekozen zijn.
Alle leerlingen lezen beide boeken waarna er aan de presentatie gewerkt kan worden.

De presentatie maken

De klas/docent kiest zelf de vorm van de presentatie. Dat kan van alles zijn! Digitale presentaties (film, blog of vlog), cabaret, poëzie, tekstvoordrachten bij gemaakte kunstwerken, musical/zang, een theatervoorstelling, enzovoorts.

De jury maakt bij de beoordeling gebruik van de volgende criteria:

 1. De presentatie is een herkenbare weergave van de inhoud en thematiek van beide gelezen boeken
 2. De presentatie is goed zichtbaar en hoorbaar
 3. Er is sprake van goed podiumgebruik / mise-en-scene
 4. De gekozen disciplines(toneel, dans, film, muziek, anders) passen bij de inhoud die de groep wil overbrengen
 5. De mate van creativiteit en originaliteit van de presentatie
 6. De mate van spelplezier

Denk bij het maken van de presentatie en de voorbereidingen op de presentatieavond ook aan de volgende voorwaarden die bij deelname aan de Leeshit gelden:

 1. Het is duidelijk dat de hele klas/groep voor en achter de schermen betrokken is (geweest) bij de presentatie
 2. De presentatie duurt maximaal 15 minuten, inclusief opbouw en afbreken
 3. De presentatie heeft een titel
 4. De klas levert een tekst van maximaal 200 woorden over de presentatie (voor het programmaboekje) en een foto van de klas/groep ( voor de website en programmaboekje)
 5. De klas/groep levert een duidelijk draaiboek voor de afstemming met de techniek
 6. De klas/groep is verantwoordelijk voor de benodigde spullen bij de presentatie (geluids- en lichttechniek, beamer en laptop zijn aanwezig)

Generale repetitie

De generale repetitie is altijd 's middags op de dag van de presentatieavond. Alle groepen krijgen dan de gelegenheid de presentatie op het podium te repeteren en met de technici licht en geluid af te stemmen. Tijdens de generale repetitie is de technische doorloop het belangrijkste.

De laatste jaren vond de presentatieavond plaats in de theaterzaal van het Coornhert Lyceum.

De feestelijke presentatieavond

Een professional (bijv. een acteur of cabaretier) presenteert de avond.

Publiek en kaartverkoop
Er is ruimte voor veel publiek. De kaartverkoop (á 3 euro) voor vrienden, familie en schoolgenoten start in maart.

De jury
De jury bestaat uit drie professionals (bijv. een auteur, recensent, theatermaker) en wordt door het bestuur van de Stichting Jeugdliteratuurprijs Haarlem geselecteerd.

De jury komt al in januari bijeen om kennis te maken en zich te oriënteren. De juryleden lezen alle door de klassen gekozen boeken. Tijdens de presentatieavond beoordeelt de jury de presentaties en wijst de winnaars aan. De jury geeft daarbij een mondelinge motivatie die ook in een officieel rapport wordt verwerkt.

De prijzen

Eerste prijs
De Leeshit wisseltrofee en een cultureel georiënteerde excursie of uitje, zoals theater, een muziekpodium, workshop of museum t.w.v. (max.) duizend euro* (Voor de zomervakantie)
*€ 35,- per leerling die heeft meegedaan aan de Leeshit en twee begeleiders met een maximum van € 1000, -

Tweede prijs
Een rondleiding en film- of theaterbezoek in de Toneelschuur Haarlem voor de hele klas. (Voor de zomervakantie)

Derde prijs
Een schrijver op school op bezoek! (Voor de zomervakantie)

Wat, wanneer?

Eind augustus: alle info leeshit hier op de site beschikbaar
Begin september: scholen ontvangen uitnodiging deelname Leeshit
Tot 1 november: scholen schrijven in via inschrijformulier op de deze site
Na 1 november: scholen bestellen boeken
Tot half januari: scholen laten weten welke titels gekozen zijn
Begin maart: scholen leveren teksten en foto's voor programmaboekje en website
Eind maart, begin april: generale repetitie en presentatieavond

De wisseltrofee

De wisseltrofee
De wisseltrofee

Gemeente HaarlemH de Vries boekenSKOB
 • Gemaakt door Desk.nl
 • © 2012 LeesHit